Plavček

Plavček ali Barjanska žaba (Rana arvalis) med mrestenjem. Zanje je značilno, da se samčki v paritvenem obdobju za dva do tri dni obarvajo v modro. Po tem so tudi dobili ime. Najdemo jih v močvirnih nižinskih travnikih in poplavnih gozdovih. Pri nas je zelo redka vrsta.

Ampleksus – paritveni objem pri katerem samček opravi zunanjo oploditev jajčec.

Avtor fotografije: Matej Vranič, Vir: National Geographic Slovenija