Slovenske žabe

V Sloveniji živi skupno 13 vrst žab, ki sodijo v red ne repatih dvoživk. Vse naše žabe so uvrščene na rdeči seznam in z zakonom zaščitene. Delijo se na kolutojezičnice (urhi), krastače (navadna in zelena), česnovke, rege, rjave žabe (sekulja, plavček, rosnica in laška žaba) ter zelene žabe (debeloglavka, zelena in pisana žaba). 

 

Razvojni ciklus žabe

Pri sekulji poteka razvoj od jajčeca do mlade žabice, ko zapusti vodno okolje, v obdobju do 60 dni. Mlada žabica se po preobrazbi iz paglavca v vodi utopi, če ne more zlesti na kopno. Paglavec sprejema iz vode kisik preko škrg, po preobrazbi pa preko pljuč iz zraka.

Avtor fotografije: Matej Vranič, Vir: National Geographic Slovenija